Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0983.809.807

  Nguyễn Đức Tùng

  26/07/2018

  0 nhận xét

Cân điện tử 80 tấn -  18x3m lắp ở Cẩm Giàng- Hải Dương

  Nguyễn Đức Tùng

  17/07/2018

  0 nhận xét

Cân ô tô 100 tấn- 12x3m tại Kinh Môn, Hải Dương

  Nguyễn Đức Tùng

  22/06/2018

  0 nhận xét

Cân ô tô 60 tấn - 12x3m, lắp tại KCN Vân Trung, Bắc Giang

  Nguyễn Đức Tùng

  30/05/2018

  0 nhận xét

Cân ô tô điện tử 18x3m-120 tấn - Đình Vũ- Hải Phòng