Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0983.809.807

  Nguyễn Đức Tùng

  26/01/2018

  0 nhận xét

Cân ô tô 120 tấn 18x3m - Ninh Hòa, Khánh Hòa

  Nguyễn Đức Tùng

  25/12/2017

  0 nhận xét

Cân ô tô 18x3m-120 tấn-Lương Sơn, Hòa Bình

  Nguyễn Đức Tùng

  13/12/2017

  0 nhận xét

Cân ô tô 100 tấn - 18x3m lắp tại Vĩnh Bảo- Hải phòng

  Nguyễn Đức Tùng

  12/12/2017

  0 nhận xét

Cân ô tô 18x3m-80 tấn. Lắp tại Cẩm Giàng - Hải Dương